Raport bieżący nr 10/2024 – Zawarcie aneksu do umowy pożyczki w sprawie ustalenia harmonogramu spłaty

Raport bieżący nr 10/2024 – Zawarcie aneksu do umowy pożyczki w sprawie ustalenia harmonogramu spłaty