Dane spółki


Redan S.A.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000039036
REGON: 471127885
NIP: 725-10-17-332
PKD: 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Skrót: RDN
Kod w KDPW (ISIN): PLREDAN00019
Sektor: Handel detaliczny
Indeks: WIG

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@redan.com.pl

Wpisana do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Bazy Danych o Odpadach – BDO) pod numerem rejestrowym 000034380