Kalendarium

28 marca 2024 r.  – jednostkowy raport roczny za 2023 r.

29 maja 2024 r. – jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2024 r.

30 września 2024 r. – jednostkowy raport półroczny za I połowę 2024 r.

29 listopada 2024 r. – jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2024 r.