Historia


Formalne zakończenie istnienia grupy kapitałowej Redan, co było konsekwencją sprzedaży 100% udziałów w Top Secret Sp. z o.o. W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wystąpiła potrzeba dokapitalizowania działalności Top Secret. Jedynym możliwym źródłem pozyskania nowego finansowania okazało się wsparcie finansowe ze strony Radosława Wiśniewskiego (założyciela marki i wiodącego akcjonariusza Redan). Formą zabezpieczenia było przejęcie przez Radosława Wiśniewskiego pełnej kontroli nad spółką Top Secret. Redan zgodnie z umową ma prawo do odkupienia udziałów Top Secret w okresie 5 lat.

Zakończenie bezpośredniej działalności na Ukrainie. Nadal prowadzona jest sprzedaż e-commerce, która jest obsługiwana z Polski.

2020 ROK

2019 ROK

Utrata kontroli nad spółką TXM S.A. (zgodnie z paragrafem 8 MSSF 10) i zakończenie konsolidacji jej wyników finansowych metodą pełną. Redan pozostaje największym akcjonariuszem TXM S.A.

Przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji TXM S.A. i wprowadzenie do notowań akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2016 ROK

2015 ROK

Przekształcenie Adesso S.A. w TXM S.A.

Sprzedaż mniejszościowego pakietu 25% akcji spółki zależnej Adesso funduszowi inwestycyjnemu 21 Concordia za kwotę 35 mln zł; uzyskanie przez markę Top Secret tytułu Doskonałość Mody 2014 Twojego Stylu w kategorii: polska firma popularna

2014 ROK

2013 ROK

Przekształcenie Adesso sp. z o.o. SKA w Adesso S.A.

Emisja obligacji korporacyjnych Redan S.A.

2012 ROK

2011 ROK

Wprowadzenie na rynek nowej marki Drywash, oferującej kolekcje o charakterze sportowo – casualowym

Przedstawienie strategii rozwoju Grupy Redan na lata 2010-2012 skoncentrowanej na intensywnym rozwoju firmy w oparciu o obydwa filary działalności: rynek modowy i dyskontowy; uruchomienie 200 sklepu sieci TXM, a jednocześnie 400 sklepu detalicznego Grupy Redan; uruchomienie sklepu internetowego marki Top Secret na Ukrainie; wprowadzenie nowej formuły umów franczyzowych na Ukrainie; zakończenie sprzedaży odzieży (pod odrębnymi od Top Secret i Troll markami) do sieci hipermarketów

2010 ROK

2009 ROK

Przeprowadzenie prywatnej emisji nowych akcji o wartości 15 mln zł i pozyskanie Sylwestra i Doroty Cacek, jako nowych akcjonariuszy; uruchomienie pierwszego sklepu multibrandowego Top Secret&Friends; uruchomienie sklepu internetowego marki Troll; postawienie w stan likwidacji spółek Euroredan s.r.o. i Redan s.r.o. ze względu na brak rentowności oraz likwidacja wszystkich sklepów detalicznych w Czechach i na Słowacji; uzyskanie przez markę Top Secret tytułu Doskonałość Mody 2009 Twojego Stylu w kategorii: polska firma popularna – ubranie dzienne.

Uruchomienie 100 sklepu marki Top Secret; uruchomienie sklepu internetowego marki Top Secret; przekształcenie formy prawnej Adesso S.A. w Adesso Sp. z o.o. S.K.A.

2008 ROK

2007 ROK

Zmiana formuły umów franczyzowych sklepów marki Troll; powołanie na Ukrainie Spółki T.O.W. Beta-Reda Ukraina, której zadaniem jest wsparcie sprzedaży detalicznej marek Grupy Redan na Ukrainie.

Uruchomienie 100 sklepu TXM; zmiana formuły umów franczyzowych sklepów marki Top Secret; powołanie na Ukrainie Spółki T.O.W. Alfa-Reda–Ukraina odpowiedzialnej za prowadzenie sprzedaży towarów marek należących do Redan na terenie Ukrainy; uruchomienie pierwszego sklepu marki Top Secret w Kijowie na Ukrainie; zakończenie sprzedaży hurtowej odzieży (pod odrębnymi do Top Secret i Troll markami)

2005 ROK

2004 ROK

Powołanie spółki Troll Market Sp. z o.o., która przejęła sieć sklepów detalicznych marki Troll oraz sieć stoisk z bielizną marki Trendstation; utworzenie dwóch zagranicznych spółek zależnych Redan: Euroredan s.r.o. w Czechach i Redan s.r.o. na Słowacji; uruchomienie pierwszych sklepów marki Top Secret w Czechach i na Słowacji

Przyjęcie nowej strategii rozwoju zakładającej koncentrację na detalicznych kanałach dystrybucji oraz rozpoczęcie budowy własnej detalicznej sieci sprzedaży sklepów Top Secret; debiut akcji Redan na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; nabycie pakietu akcji Adesso S.A. dającego Redan łącznie prawie 100% akcji tej spółki

2003 ROK

2002 ROK

Powołanie Top Secret Sp. z o.o., (początkowo o nazwie Redan Market Sp. z o.o.), która zarządza siecią sklepów marki Top Secret. Jest to spółka w 100% zależna od Redan S.A.; uruchomienie pierwszego sklepu detalicznego marki Top Secret; przeprowadzenie pierwszej kampanii reklamowej marki Top Secret pod hasłem „Ubrania ściśle tajne”; objęcie przez Redan kolejnych emisji akcji Adesso S.A.

Objęcie przez Redan 25% akcji Adesso, spółki prowadzącej sieć sklepów TXM

2001 ROK

2000 ROK

Uruchomienie pierwszego sklepu sieci TXM (sieć nie należała wtedy jeszcze do Grupy Redan)

Powstanie marki Troll (marka nie należała wtedy jeszcze do Grupy Redan)

1999 ROK

1996 ROK

Powstanie marki Top Secret

Powołanie Redan przez Dariusza Jarosińskiego, Leszka Kapustę oraz obecnego akcjonariusza większościowego Radosława Wiśniewskiego.

1995 ROK