Archive

All posts in category: Bez kategorii

Raport bieżący nr 17/2024 – Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług logistycznych

Raport bieżący nr 17/2024 – Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług logistycznych

1 lipca 2024 Read more

Raport bieżący nr 11/2024- Aneks do umowy kredytowej Redan z HSBC Continental Europe

Raport bieżący nr 11/2024 – Aneks do umowy kredytowej Redan z HSBC Continental Europe

13 maja 2024 Read more

Raport bieżący nr 25/2023 – Wydłużenie terminu na zawarcie umów i wygaśnięcia udzielonej wyłączności

Raport bieżący nr 25/2023 – Wydłużenie terminu na zawarcie umów i wygaśnięcia udzielonej wyłączności

8 września 2023 Read more

Raport bieżący nr 15/2023 – Przedłużenie o rok umowy kredytowej Redan z HSBC Continental Europe

Raport bieżący nr 15/2023 – Przedłużenie o rok umowy kredytowej Redan z HSBC Continental Europe

5 lipca 2023 Read more