Redan osiągnął lekką poprawę wyników operacyjnych

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze br. W tym okresie spółka wypracowała nieco lepsze wyniki operacyjne niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wzrosły w ujęciu r./r. o 7% do 45,6 mln zł. Spółka zanotowała również niższą stratę na poziomie wyniku na sprzedaży, wyniku operacyjnego oraz EBITDA. Wynik netto został jednak obciążony dodatkowymi odpisami zawiązanymi w związku ze złożeniem przez spółkę Top Secret Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości.

– W pierwszym półroczu br., w przeciwieństwie do 2 poprzednich lat, nie mieliśmy bezpośrednich ograniczeń w handlu związanych z pandemią COVID-19, co zapowiadało znaczne wzrosty w poziomach sprzedaży r./r. Jednak przyspieszająca inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dalsze wzmocnienie presji inflacyjnej, ograniczyły poziomy sprzedaży w sklepach detalicznych na rynku krajowym i zagranicznym. Pomimo trudnej sytuacji w branży osiągnęliśmy nieco lepsze wyniki na działalności operacyjnej niż rok wcześniej. Wynik netto został natomiast obciążony odpisami, jakie musieliśmy zawiązać w konsekwencji złożenia przez spółkę Top Secret Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości. Z operacyjnego punktu widzenia upadłość tej spółki jednak nic nie zmienia. Wszystkie sklepy stacjonarne pod tą marką, jak również sklep internetowy działają bez żadnych zakłóceń. Zapewnia to możliwość kontynuowania działalności również przez Redan – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan S.A.

Redan w I półroczu br. osiągnął 45,6 mln zł obrotów, co oznacza wzrost o 7% w ujęciu r./r.  Jednocześnie wypracowana została marża handlowa na poziomie 7,3 mln zł, czyli o 9% wyższa niż rok wcześniej.

Około 85% łącznych przychodów oraz 78% marży zapewniła współpraca ze spółką Top Secret Fashion Story Sp. z o.o., prowadzącą detaliczną sprzedaż towarów marki „Top Secret” w Polsce. Redan jest właścicielem towarów znajdujących się w sklepach „Top Secret” w Polsce, dlatego realizuje sprzedaż do spółki prowadzącej sklepy w momencie zakupu tych towarów przez klienta. Tak samo działa sprzedaż on-line. To powoduje, że Redan realizuje przychody ze sprzedaży towarów pod marką „Top Secret” w Polsce na poziomie hurtowym (do spółki prowadzącej sklepy), ale rozkładają się one sezonowo dokładnie w momencie sprzedaży detalicznej.

W I półroczu 2022 r. Redan uzyskał także nieco ponad 0,7 mln zł przychodów z tytułu usług świadczonych dla zewnętrznych odbiorców jako dostawca rozwiązań logistyki kontraktowej obejmujących operacje związane z obsługą zamówień z e-commerce. Spółka dąży do poszerzenia grona odbiorców tych usług i poszukuje w tym celu kolejnych zleceniodawców. Działania te mają na celu zmniejszyć zależność Redan od biznesu marki „Top Secret”.

Osiągnięty w I półroczu 2022 wzrost obrotów oraz wyższy poziom marży spowodował, że Redan poniósł nieco niższą stratę na sprzedaży. Wyniosła ona 2,5 mln zł, wobec 2,6 mln straty w tym samym okresie 2021 r. W związku ze złożeniem przez spółkę Top Secret Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości Redan dokonał dodatkowych odpisów dotyczących rozliczeń z tą spółką, co obciążyło wynik o dodatkowe 11,8 mln zł. Była to kluczowa przyczyna zmniejszenia wyniku netto do poziomu -15,7 mln zł w porównaniu do wykazanych -3,6 mln zł rok wcześniej.