Postępowania przetargowe


Wybór biegłego rewidenta na lata 2023-2024

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie usług przeglądu i badania jednostkowego sprawozdania finansowego REDAN SA za lata 2023 i 2024.

Wybór biegłego rewidenta na lata 2021-2022

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie usług przeglądu i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK Redan i GK TXM oraz jednostkowych sprawozdań finansowych wybranych podmiotów zależnych za lata 2021 i 2022