Dotacje unijne


O projekcie 

Rozpoczęliśmy prace nad realizacją projektu szkoleniowego „Każdy menadżer Hr-owcem” dla kadry kierowniczej sieci Top Secret POKL/2.1.1/2012/HR PARP dofinansowanego z Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przeciągu najbliższych tygodni umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP – instytucja zarządzająca środkami unijnymi) powinna zostać podpisana.

Idea projektu

Projekt szkoleniowo-rozwojowy „Każdy menadżer Hr-owcem” skierowany jest do kadry kierowniczej sklepów tworzących sieć dystrybucji Redan SA. Filarem strategii rozwoju sieci dystrybucji wpisanym w strategię rozwoju Redan SA jest budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w oparciu o personalizację obsługi i aktywne metody sprzedaży doradczej. Koniecznym do realizacji tych celów jest posiadanie w sklepach wykwalifikowanych i doskonale zarządzanych zespołów. Oznacza to wyposażenie kadry kierowniczej sklepów w kompetencje menadżerskie i szkoleniowe pozwalające nie tylko sprawnie organizować pracę sklepów ale również zabezpieczyć sprawność zespołów w dopasowywaniu się do nieuchronnych zmian w stylu życia naszych klientów  oraz  wynikających z tego ich potrzeb. Umiejętność nadążania za zmianami zależy od szybkości i sprawności w uczeniu się nowych, oczekiwanych przez klientów zachowań.

Cel projektu

Celem projektu jest wyposażenie kadry kierowniczej sklepów Top Secret w konieczne dla budowania przewagi konkurencyjnej umiejętności, takie jak:

  • efektywne kierowanie podległym zespołem pracowników wykorzystujące w pełni potencjał zespołu i poszczególnych osób w zespole
  • wdrożenie kultury zarządzania sklepami nawiązujące do strategii Top Secret i wyznaczników naszej kultury organizacji
  • wdrożenie narzędzi do sprawnego zarządzania zespołem sprzedażowym;
  • wdrożenie standardów obsługi klienta dopasowanych do potrzeb klientów Top Secret

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy:

  • zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem pracowników;
  • rozwiną swoje umiejętności związane z aktywną obsługą klienta;
  • poznają dopasowane do naszego klienta skuteczne techniki sprzedaży;
  • poszerzą swoje kompetencje w zakresie aktywnego doradztwa w świecie mody.

Udział w naszym projekcie daje  doskonałą okazję do zdobycia praktycznych umiejętności, które pozwolą  skuteczniej pracować, lepiej zarządzać zespołem swoich podwładnych oraz wymienić się doświadczeniami i poznać kadrę menedżerską sieci Top Secret

Postępowania przetargowe

Poniżej znajdują się postępowania przetargowe obowiązujące w ramach Projektu „Każdy manager Hr-owcem”

Postępowania Przetargowe

Archiwalne Projekty Unijne

Od 15 października 2009 r. Grupa Kapitałowa Redan rozpoczęła realizację projektu szkoleniowego współfinansowanego w ramach Działania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN POPRZEZ PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI 

Tytuł projektu: „PODAJ DALEJ – system szkoleń impulsem do rozwoju organizacji uczącej się i transferu wiedzy”

Nazwa beneficjenta: Redan S.A.
Wartość projektu: 748 355,50 zł
EFS: 477 133,30 zł
Okres realizacji: 15/10/2009-14/10/2010

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO