Akcjonariusze

Wg liczby akcji

Wg liczby akcji

Radosław Wiśniewski 39.2%
Piengjai Wiśniewska (z Ores Sp. z o.o.) 25.6%
Teresa Wiśniewska 0.4%
free float 34.9%

Wg liczby głosów na WZA

Wg liczby głosów na WZA

Radosław Wiśniewski 45.8% głosów na WZA
Piengjai Wiśniewska (z Ores Sp. z o.o.) 22.4% głosów na WZA
Teresa Wiśniewska 0.3% głosów na WZA
free float 31.4% głosów na WZA

Akcjonariusze Redan S.A.

Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów na WZA Akcjonariusz
13 981 345 39,15 18 686 144 45,85 Radosław Wiśniewski
9 094 298 25,47 9 094 299 22,31 Piengjai Wiśniewska (z Ores Sp. z o.o.)
140 000 0,39 140 000 0,34 * Pozostali akcjonariusze uczestniczący w porozumieniu z dnia 09 maja 2016 roku
12 493 601 34,99 12 838 801 31,50 free float
35 709 244 100 40 759 244 100 Liczba akcji razem

* Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Redan

Zarząd Redan S.A. informuje, iż w dniu 09 maja 2016 r. akcjonariusze – Pan Radosław Wiśniewski, Pani Piengjai Wiśniewska, Pani Teresa Wiśniewska, Redral spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Łodzi oraz „Ores” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Zawiadamiający), zawarli porozumienie dotyczące m.in. zgodnego głosowania przez te podmioty na walnym zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.).

Zarząd Redan S.A. poinformował o tym fakcie wyczerpująco po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiających w dniu 10 maja 2016 roku, w raporcie bieżącym nr  10/2016.

Struktura kapitału zakładowego Redan S.A.

Rodzaj akcji Liczba uprzywilejowania Liczba akcji Seria akcji
imienne 1 akcja = 2 głosy 250 000 A
imienne 1 akcja = 2 głosy 50 000 B
imienne 1 akcja = 2 głosy 200 000 C
imienne 1 akcja = 2 głosy 200 000 D
imienne 1 akcja = 2 głosy 150 000 E
imienne 1 akcja = 2 głosy 800 000 F
imienne 1 akcja = 2 głosy 400 000 G
imienne 1 akcja = 2 głosy 1 000 000 H
na okaziciela 500 000 I
na okaziciela 1 000 000 J
imienne 1 akcja = 2 głosy 2 000 000 K
na okaziciela 1 958 000 L
na okaziciela 8 508 000 M
na okaziciela 114 000 N
na okaziciela 3 750 000 O
na okaziciela 58 020 P
na okaziciela 6 000 000 R
na okaziciela 7 728 180 T
na okaziciela 1 043 044 S
35 709 244 Liczba akcji razem