Redan wypracował lekki wzrost marży handlowej

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwsze trzy kwartały br. W tym okresie spółka wypracowała nieco lepsze wyniki operacyjne niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 68,5 mln zł i były na tym samym poziomie co rok wcześniej. Spółka poprawiła natomiast o 3% marżę brutto na sprzedaży do 10,9 mln zł. Największy wpływ na to miał rozwój usług logistyki kontraktowej. Redan dąży do poszerzenia grona odbiorców w tym zakresie.

– Pomimo wymagającej sytuacji na rynku osiągnęliśmy lekką poprawę w zakresie działalności operacyjnej.  Przyspieszająca inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dalsze wzmocnienie presji inflacyjnej negatywnie wpływały na nastroje konsumentów. W takich warunkach zdołaliśmy jednak osiągnąć nieco wyższą marżę handlową. Poza kontynuacją obsługi kanałów dystrybucji marki „Top Secret”, co pozostaje naszym głównym obszarem biznesu, największy wpływ na to miał rozwój usług logistyki kontraktowej. Ostateczne pogorszenie wyniku na poziomie netto wynikało głównie z ujemnego salda na działalności finansowej. Wpływ na to miała przede wszystkim dokonana wycena należności oraz ryzyk finansowych. W celu dalszej poprawy rentowności operacyjnej cały czas dążymy do dywersyfikacji działalności i wykorzystania naszego potencjału w zakresie logistyki – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

Redan przez pierwsze trzy kwartały br. uzyskał ponad 68,5 mln zł przychodów, powtarzając w tym zakresie osiągnięcia sprzed roku. Uwzględniając jedynie hurtową sprzedaż towarów pod marką „Top Secret” w Polsce, obroty w minionym okresie były o 4% wyższe w ujęciu r./r.  Redan wypracował jednocześnie o 3% wyższą marżę handlową, która wzrosła do poziomu ponad 10,9 mln zł. Największy wpływ na poprawę rentowności miał  rozwój usług logistyki kontraktowej obejmujących operacje związane z obsługą zamówień z e-commerce dla zewnętrznych odbiorców. Z tego tytułu Redan w pierwszych trzech kwartałach br. uzyskał blisko 0,8 mln zł przychodów. „Postrzegamy ten obszar jako rozwojowy i zmniejszający uzależnienie od biznesu marki „Top Secret”. Wdrożyliśmy działania w celu pozyskania kolejnych klientów. Pierwsze umowy są finalizowane, a rozmowy prowadzone” – powiedział Dariusz Młodziński, Członek Zarządu Redan SA odpowiedzialny za logistykę i rozwój tej działalności.

Osiągnięty w pierwszych 3 kwartałach br. lekki wzrost marży handlowej, przełożył się również na poprawę o 6% wyniku na sprzedaży. Na poziomie wyniku operacyjnego spółka osiągnęła z kolei poprawę aż o 17% w ujęciu r./r. Natomiast wynik netto spadł do poziomu -9,6 mln zł i był blisko dwa razy gorszy niż rok wcześniej. Główny wpływ na to miało niższe o 5,2 mln zł saldo na działalności finansowej uwzględniające księgowe odpisy na należności.