Rada nadzorcza


Rada Nadzorcza

Prace Zarządu podlegają ocenie Rady Nadzorczej w składzie:

Radosław Ignatowski – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kulawiński – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Rumowicz – Członek Rady Nadzorczej

Piengjai Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Ignatowski

Radosław Ignatowski, prof. UŁ, dr hab. jest etatowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie m.in. kieruje Zakładem Rachunkowości Międzynarodowej w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania oraz Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Specjalizuje się w problematyce harmonizacji i standaryzacji zasad sprawozdawczości finansowej w wymiarze globalnym, zmian ustrojowych podmiotów gospodarczych (połączenia, podziały i przekształcenia) rozpatrywanych z perspektywy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych i im podobnych związków gospodarczych. Jest uznanym ekspertem w tych obszarach, od wielu lat ściśle współpracującym z praktyką gospodarczą, organizacjami środowiskowymi i nadzoru. Od 2004 r. jest członkiem polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości, wydającego Krajowe Standardy Rachunkowości. Stale współpracuje z IASB, organizacją wydającą MSSF oraz europejskimi organizacjami, odpowiedzialnymi za rozwój regulacji rachunkowości: KE i EFRAG. W latach 2016 – 2019 był członkiem Komisji Nadzoru Audytowego (zastąpionej z początkiem 2020 r. przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego). Ma bogate doświadczenie w szkoleniach praktycznych z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, mi.in. dla spółek giełdowych i innych jednostek, organizowanych m.in. przez renomowane firmy szkoleniowe. Jest autorem wielu ekspertyz i opinii prawnych z zakresu rachunkowości i stosowania MSSF, sporządzanych głównie dla spółek giełdowych. W okresie poza członkostwem w Komisji Nadzoru Audytowego współpracuje także z wieloma firmami audytorskimi, m.in. w zakresie oceny stosowania MSSF przez ich klientów, przekształceń strukturalnych lub zmian ustrojowych. Wcześniej pełnił także funkcje zarządcze: w spółce doradztwa finansowego, fachowym wydawnictwie i fundacji, orientowanej na rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Od 2019 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Gaz na Życie, gdzie pełni także funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu, a od 2020 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Gaz, będąc przy tym członkiem Komitetu Audytu.
Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Piotr Kulawiński

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, tytuł magistra cybernetyki ekonomicznej i informatyki uzyskał w 1992 roku. Doświadczenie w obszarze finansów i zarządzania zdobywał w Grupie Interabra/Trax (Transport i spedycja międzynarodowa, dealer Opel, usługi budowlane i dystrybucja materiałów), gdzie pracował w latach 1992-2001 pełniąc kolejno funkcje Analityka Finansowego, Z-cy Głównego Księgowego, Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. W latach 2001-2011 pracował dla Grupy Kapitałowej Redan SA, w pierwszym okresie jako Dyrektor Finansowy, następnie Wice Prezes Zarządu odpowiedzialny za sprawy administracyjne, logistykę oraz rozwój sieci sklepów. Od roku 2005 Prezes Zarządu Redan SA. odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne sprawami Grupy. W okresie od maja 2011 roku do lutego 2023 roku pracował dla Grupy Kapitałowej Monnari Trade SA, w której pełnił funkcje Doradcy Zarządu, zajmując się rozwojem i kreowaniem produktów oferowanych przez Spółkę pod marką Monnari. Od marca 2023 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu Fabryki Pierścieni Tłokowych Prima SA w Łodzi, odpowiedzialnego za zarządzanie operacyjne sprawami Spółki. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do Redan SA. Od roku 2004 związany z Fundacją Pomocy Dzieciom Happy Kids, w której pełni funkcję Członka Rady Fundacji.
Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Marcin Rumowicz

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1998. Od początku kariery zawodowej zajmował się obsługą prawną przedsiębiorców. Posiada również doświadczenie w zakresie zarządzania – był Prezesem Zarządu w Spółce Tinet Sp. z o. o. Od 2011 roku wpisany na listę radców prawnych i od tego czasu prowadzi indywidualną kancelarię radcowską. Pan Marcin Rumowicz posiada bogate doświadczenie w wielu dziedzinach prawa w szczególności w zakresie prawa umów, obrotu gospodarczego, jak również rynku kapitałowego. W latach 2017-2021 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Starhedge SA oraz przewodniczącego komitetu audytu.
Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Piengjai Wiśniewska

Pani Piengjai Wiśniewska ukończyła Assumption Business Administration University w Bangkoku. Jest absolwentem California State University w San Bernardino (USA), gdzie uzyskała tytuł MBA. Na przestrzeni ostatnich 20 lat zarządzała i była właścicielem spółek handlowych, dzięki któremu zdobyła ogromne doświadczenie w zakresie współpracy z dostawcami z Dalekiego Wschodu, w szczególności w zakresie relacji z dostawcami oraz importu odzieży. Pani Piengjai Wiśniewska jest członkiem Rady Nadzorczej Redan SA obecnej kadencji. Pani Piengjai Wiśniewska posiada 25,6% kapitału zakładowego Redan SA.

Radosław Wiśniewski

Założyciel Redan SA i jej większościowy akcjonariusz. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarzadzaniu przedsiębiorstwami i handlu odzieżą. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lodzi — lekarz medycyny. Studiował również w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarzadzania — program Maryland State University i Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł Executive MBA — Certyfikat EMBA Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Uniwersytetem Maryland, US. W latach 2005-2012 oraz 2017-2023 był członkiem Rady Nadzorczej Redan SA. W latach 1995-2004 oraz w latach 2012-2014 piastował również stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.