Redan wypracował dodatni wynik EBITDA

Redan opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał br. W tym okresie spółka poprawiła w ujęciu r./r. marżę handlowej na sprzedaży o 29% do 4,5 mln zł. Przy wzroście kosztów tylko o 6% pozwoliło to na przekroczenie progu rentowności na poziomie wyniku operacyjnego z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA). Spółka podejmuje starania zmierzające do zmniejszenia zależności od biznesu marki Top Secret, choć cały czas pozostaje on podstawowym zakresem działalności. 

– Pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji w branży odzieżowej konsekwentnie poprawiamy efektywność operacyjną. W pierwszym kwartale br. nie było wprawdzie bezpośrednich, formalnych zakazów prowadzenia handlu w galeriach handlowych. Obawy klientów o zachorowanie na Covid-19, na pewno również się zmniejszyły, lecz nie zniknęły w całości. Wystąpiły jednak silnie nowe czynniki, które miały negatywny wpływ na decyzje zakupowe, w tym m.in: rosnąca inflacja oraz coraz wyższe stopy procentowe przekładające się na wzrost obciążenia budżetów domowych spłatami kredytów. Dużą dozę niepewności wśród konsumentów wprowadził też wybuch wojny w Ukrainie. W takich warunkach znacząco poprawiliśmy marżę handlową przekraczając próg rentowności na poziomie EBITDA – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan S.A.

Redan w I kwartale br. osiągnął 23,1 mln zł obrotów, co oznacza wzrost o 10% w ujęciu r./r.  Redan jest właścicielem towarów znajdujących się w sklepach Top Secret w Polsce, dlatego realizuje sprzedaż do spółki prowadzącej sklepy w momencie zakupu tych towarów przez klienta. Tak samo działa sprzedaż on-line. To powoduje, że Redan realizuje przychody ze sprzedaży towarów pod marką Top Secret w Polsce na poziomie hurtowym (do spółki prowadzącej sklepy), ale rozkładają się one sezonowo dokładnie w momencie sprzedaży detalicznej. Wartość sprzedaży Redan ustalona zgodnie z tymi zasadami (z pominięciem rozliczenia zastrzeżenia towaru w 1 kwartale 2021) była wyższa r./r. o 18%.

Wartość osiągniętego przez Redan wolumenu marży handlowej na sprzedaży zwiększyła się w pierwszych trzech miesiącach br. o 29% w ujęciu r./r. do 4,5 mln zł. Przy wzroście kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu tylko o 6% spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości 0,6 mln zł, to jest o 0,7 mln niższą niż w tym samym okresie 2021 r. Jednocześnie minimalnie przekroczyła próg rentowności na poziomie wyniku operacyjnego z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA). Koszty finansowe obciążyło utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności od TXM SA w wysokości 0,8 mln zł, co spowodowało, że I kwartał br. zakończył się stratą netto w wysokości -1,7 mln zł, tj. na poziomie roku poprzedniego.

W I kwartale 2022 r. Redan uzyskał 401 tys. zł przychodów z tytułu usług świadczonych dla zewnętrznych odbiorców jako dostawca rozwiązań logistyki kontraktowej obejmujących operacje związane z obsługą zamówień z e-commerce. Spółka dąży do poszerzenia grona odbiorców tych usług i poszukuje w tym celu kolejnych zleceniodawców. Operacje te zmniejszają zależność Redan od biznesu marki Top Secret, choć cały czas pozostaje on podstawowym zakresem działalności Redan.