Audyt logistyczny


Usługa


Audyt logistyczny

Audyt logistyczny to przeprowadzona przez niezależnych ekspertów ocena przepływu informacji i towarów w zakresie działalności logistycznej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki danego Klienta. Jednym z kluczowych aspektów tego audytu jest analiza procesów magazynowych.

Nasi doradcy logistyczni to praktycy, którzy zdobyli doświadczenie pracując w magazynach. Ponadto rozwijali swoje kompetencje zarządzając projektami, których celem była optymalizacja powierzchni magazynowych oraz procesów logistycznych. Należy podkreślić, że audyt logistyczny musi być przeprowadzony z uwzględnieniem specyfiki danego klienta. Zakres takiego audytu powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz do jego aktualnych możliwości technicznych w zakresie zarządzania magazynem.

Jak działamy?


1

Przegląd procesów


Konsultanci logistyczni zbierają wszystkie niezbędne dane podczas spotkań oraz wizyt w Twoim magazynie. W pierwszej kolejności analizują oni obecne funkcjonowanie logistyki w firmie, layout magazynów, zastosowane wyposażenie, przepływy towarów oraz wszystkie procesy zachodzące w magazynie.

2

Konsultacje z kadrą menadżerską


Indywidualne konsultacje z kadrą menadżerską umożliwią pozyskanie informacji nt. zarządzania Twoją organizacją, personelem, rozwiązywania problemów zespołowych, doskonalenia umiejętności przywódczych oraz dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych.

3

Konsultacje z magazynierami


Magazynierzy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu sprawnego przepływu towarów i produktów . Konsultacje z magazynierami pozwalają firmom poprawić wydajność, ograniczyć straty, zoptymalizować zarządzanie zapasami i zwiększyć satysfakcję zarówno klientów, jak i pracowników.

4

Omówienie bieżących pytań i przedstawienie raportu


Na podstawie zebranych informacji oraz danych analitycznych nasi konsultanci logistyczni oceniają przepływy towarów i dokumentów, skalę działalności, wydajność oraz wskazują wąskie gardła. Efektem końcowym audytu jest raport opisujący stan bieżący oraz rekomendowane rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów logistyki.

Usługa dodatkowa


Dlaczego warto skorzystać z audytu logistycznego?

 • niezależna, przedstawiona w zwięzły i przejrzysty sposób, ocena stanu rzeczywistego,
 • gotowe rozwiązania usprawniające procesy logistyczne,
 • wymierne oszczędności wynikające z wprowadzenia rekomendowanych rozwiązań,
 • podniesienie jakości obsługi klienta.

REFERENCJE

Skontaktuj się z nami!

  Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Redan S.A. z siedzibą w Łodzi (94-250), ul. Żniwna 10/14. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to iod@redan.com.pl.

  Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

  Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty wspomagające procesy biznesowe Administratora (hosting danych, wsparcie IT). Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

  Kontakt

  Rozwiń swój biznes z usługami Redan.

  Z nami możesz elastycznie dobrać zakres współpracy odpowiadający Twoim potrzebom.

  dane kontaktowe

  Redan S.A.

  ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź

  NIP: 725-10-17-332

  Sekretariat

  Dział sprzedaży usług logistycznych

  Pon. – Pt.: 9:00 – 17:00