Redan rozwija obszar usług logistycznych

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2021 r. W tym okresie spółka osiągnęła obroty na poziomie 42,8 mln zł, co oznacza wzrost o 11% w ujęciu r./r. Zmiana zasad współpracy z Top Secret przełożyła się również na zwiększenie uzyskiwanej marży handlowej. W kolejnych okresach Redan zamierza mocniej rozwijać świadczenie usług logistycznych na rzecz innych podmiotów niż tylko Top Secret. W tym celu do zarządu spółki powołany został Dariusz Młodziński.

Dla Redan współpraca z Top Secret pozostawała w pierwszym półroczu br. podstawowym obszarem działalności. Obejmował on m.in. organizowanie transportu towarów od dostawców do swojego magazynu w Polsce, prowadzenie odprawy celnej towarów, magazynowanie oraz wysyłki do sklepów oraz odbiorców internetowych w Polsce, a także sprzedaż i dostawy do odbiorców zagranicznych. W pierwszej połowie br. usługi te zapewniły firmie Redan 88% przychodów oraz 87% wypracowanej marży handlowej. Wprowadzona w sierpniu minionego roku zmiana zasad współpracy doprowadziła natomiast do generowania wyższej marży. W efekcie w pierwszym półroczu br. marża handlowa Redan na sprzedaży towarów Top Secret do odbiorców w Polsce wzrosła z 7,8% do 11,2%. Wyniosła ok. 4,0 mln zł przy obrocie 35,7 mln, wobec 2,5 mln zł przy przychodach na poziomie 32,4 mln zł w pierwszej połowie 2020 r.

– Zmiana modelu współpracy z Top Secret przynosi pozytywne efekty w postaci uzyskiwanej wyższej marży. Znaczący wzrost skali obrotów osiągnęliśmy też w działalności zagranicznej (+246%), który jest wynikiem przejęcia obsługi rynków zagranicznych od grupy Top Secret, jak również poszerzenia grona dotychczasowych kontrahentów. Wyniki pierwszego półrocza br. zaburzyły natomiast transakcje jednorazowe związane m.in. ze zwiększeniem wartości odpisów aktualizujących na starsze towary z poprzednich sezonów, zakupionych jeszcze przed wejściem w życie nowych warunków współpracy z Top Secret. W przyszłości, dla towarów kupionych dla Top Secret od września 2020 r.,  Redan nie będzie już ponosił takich strat. W kwietniu zeszłego roku dokonana została również jednorazowa sprzedaż towarów objętych już 100% odpisem aktualizującym ich wartość, co podbiło zeszłoroczne wyniki o 2,4 mln zł – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan S.A.

Całościowo Redan w pierwszej połowie br. osiągnął 42,8 mln zł obrotów, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Marża handlowa zwiększyła się o 2% do 6,7 mln zł. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu urosły natomiast o 24% do 9,3 mln zł, m.in. w następstwie przejęcia kosztów transportu towarów do sklepów Top Secret w Polsce. W efekcie spółka poniosła 3,6 mln zł straty netto, względem 1,6 mln zł straty rok wcześniej. Bez operacji związanych ze stokami oraz zmianą odpisu na zapasy spółka odnotowała przyrost marży o 2,3 mln zł (+41%) przy przyroście sprzedaży o 6,4  mln zł (+18%).

W kolejnych okresach Redan zamierza rozwijać świadczenie usług logistycznych na rzecz nowych zewnętrznych podmiotów. W tym celu rada nadzorcza spółki powołała Dariusza Młodzińskiego do zarządu spółki. Nowy członek zarządu od pięciu lat jest związany z Redan pełniąc dotychczas funkcję dyrektora ds. logistyki. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Levi Strauss Poland jako dyrektor logistyki na Europę Wschodnią, a następnie w Diva Group oraz w firmie De Care jako manager ds. logistyki międzynarodowej.

– Poszerzenie składu zarządu o osobę z olbrzymim doświadczeniem w rozwoju logistyki krajowej i międzynarodowej jest kolejnym krokiem w kierunku szerszego otwarcia Redan na obsługę innych podmiotów niż tylko Top Secret. Mamy doświadczenie i kompetencje w sprawnej obsłudze logistycznej, w tym szczególnie operacji związanych z realizowaniem zamówień internetowych, a ten rynek szybko rośnie. Potrafimy efektywnie świadczyć usługi w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że udział obrotów z nowymi zewnętrznymi partnerami będzie systematycznie się zwiększał – podkreślił Bogusz Kruszyński.