Redan rozpoczął obsługę zamówień e-commerce dla nowych podmiotów

Redan systematycznie poprawia osiągane wyniki finansowe. W pierwszych trzech kwartałach br. o 54% zwiększył w ujęciu r./r. wypracowaną marżę handlową. Wynik na sprzedaży poprawił się z kolei o 1,6 mln zł choć wciąż jest jeszcze ujemny. W trzecim kwartale br. spółka pozyskała pierwszego zewnętrznego klienta, poza Top Secret, dla którego rozpoczęła świadczenie usług związanych z obsługą zamówień e-commerce. Zarząd Redan zamierza zwiększyć skalę realizowanych operacji logistycznych i pozyskać kolejnych klientów. 

Dla Redan operacje związane z biznesem marki Top Secret były w pierwszych trzech kwartałach br. i nadal pozostaną podstawowym zakresem działalności. Zapewniły 88% przychodów oraz 88% wypracowanej marży handlowej. Obejmowały przede wszystkim realizację operacji logistycznych związanych z obsługą kanałów dystrybucji w Polsce. Prowadzona była również sprzedaż towarów tej marki do odbiorców zagranicznych. Redan świadczył również specjalistyczne usługi dla grupy kapitałowej Top Secret oraz dla TXM.

– W pierwszych trzech kwartałach br. znacznie poprawiliśmy wyniki finansowe, ale jeszcze nie udało nam się przekroczyć progu rentowności. Po słabszym początku roku, kiedy wprowadzane były zakazy handlu odzieżą w galeriach handlowych, od maja widoczne było odbicie sprzedaży. Dzięki temu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy zwiększyliśmy o 8% w ujęciu r./r. sprzedaż towarów do grupy Top Secret, pomimo zmniejszenia jej sieci handlowej także o 8%. Pozytywny wpływ na wyraźną poprawę wyników Redan miała także wprowadzona w zeszłym roku zmiana zasad współpracy z Top Secret. W efekcie wzrosła uzyskiwana przez nas marża handlowa na sprzedaży towarów tego brandu do odbiorców w Polsce z poziomu 7,3% do 11,2%. Zwiększyliśmy również zagraniczną sprzedaż wyrobów tej marki o 3,9 mln zł, czyli aż o 147%. Na tej działalności uzyskujemy znacznie wyższą marżę handlową, przy niskim ryzyku należności i relatywnie niskich kosztach jej prowadzenia. Dlatego w kolejnych okresach będziemy nadal intensyfikować rozwój tej części biznesu – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Redan S.A.

Całościowo Redan w pierwszych trzech kwartałach br. osiągnął 68,6 mln zł obrotów, co stanowi wzrost o 14% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (dla zapewnienia większej porównywalności wyników pominięty został odpis w wysokości 7,7 mln zł dokonany we wrześniu 2020 r. na nieopłaconą sprzedaż do Top Secret w związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego tej spółki; bez pominięcia tego odpisu dynamika wzrostu sprzedaży wyniosłaby 30%). Z kolei wypracowana marża handlowa zwiększyła się o 54% do 10,6 mln zł. W efekcie przy wzroście kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 18% wynik na sprzedaży poprawił się o 1,6 mln zł, choć nadal był ujemny i wyniósł ‑3,4 mln zł. Pogorszenie wyniku netto do -5 mln zł w pierwszych trzech kwartałach br. (z poziomu -1,6 mln zł rok wcześniej) było natomiast konsekwencją zmniejszenia salda przychodów i kosztów finansowych oraz oczekiwanych strat kredytowych. W 2020 r. na dodatnie saldo z tego tytułu wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie o 5,0 mln zł rezerw na zobowiązania oraz odpisów aktualizujących związanych z Top Secret.

Od początku br. Redan prowadził prace konieczne dla możliwości rozpoczęcia świadczenia usług logistycznych na rzecz innych podmiotów poza Top Secret. Wdrożony został system informatyczny klasy WMS (Warehouse Management System) niezbędny do realizacji takich operacji oraz przeprowadzono dostosowanie powierzchni magazynowej.  – W trzecim kwartale pozyskaliśmy pierwszego klienta i rozpoczęliśmy dla niego świadczenie usług związanych z obsługą zamówień e-commerce. Obecnie optymalizujemy wydajność procesów magazynowych oraz analizujemy dalsze możliwości lepszego wykorzystania posiadanych aktywów w celu zwiększenia skali realizowanych operacji i pozyskiwania kolejnych klientów – dodał Bogusz Kruszyński.