Redan prolongował umowę kredytową z HSBC

Redan przedłużył na kolejny rok możliwość korzystania z produktów finansowych oferowanych przez bank HSBC Continental Europe. Na dotychczasowym poziomie 3 mln USD został utrzymany limit obejmujący kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw.

Redan podpisał z bankiem HSBC Continental Europe aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw. Na podstawie zawartego aneksu strony pozostawiły na dotychczasowym poziomie 3 mln USD limit obejmujący kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw, przy czym limit kredytu w rachunku bieżącym może wynosić maksymalnie 1,8 mln USD.

Okres dostępności limitu został wydłużony o kolejny rok, czyli do 30 czerwca 2022 r. Jednocześnie termin ostatecznej spłaty akredytyw dokumentowych powinien nastąpić do 30 listopada 2022 r.

– Przedłużenie współpracy o kolejny rok z naszym wieloletnim partnerem finansowym jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Utrzymanie dostępu do otwartego rachunku i linii akredytyw zapewni nam możliwość dalszego rozwoju. Podpisanie aneksu przez HSBC potwierdza jednocześnie wiarę banku w potencjał spółki oraz możliwość dalszej odbudowy wyników finansowych – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

Umowa kredytowa z bankiem HSBC Continental Europe została zawarta w grudniu 2014 r. Redan jest współkredytobiorcą razem z Top Secret sp. z o.o.