Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 czerwca 2017, godz. 10:00

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14 działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH), w trybie art. 402[1], 402[3] KSH, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Łodzi (94-250), w siedzibie Redan SA, przy ul. Żniwnej 10/14 i rozpocznie obrady o godz. 10:00.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2017
Projekty uchwał WZA Redan
Formularz pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Uchwały RN Redan 16 maja 2017
Raport roczny za 2016 rok

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

Uchwały podjęte przez ZWZA Redan SA w dniu 29_06_2017 roku.

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad

ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA DO SPRAW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZA