Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 28 czerwca 2023 godz. 10.00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wniosek Zarządu Redan SA w sprawie dalszego istnienia Spółki
Wniosek Zarządu Redan SA w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2022 r.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo
Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Redan SA z wyników oceny sprawozdania finansowego Redan SA
Uchwała nr 2 w sprawie wydania oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu
Uchwała nr 3 w sprawie wydania oświadczenia odnośnie poprawności wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego

Uchwała nr 4 odnosząca się do pkt. 8 b Porządku obrad WZA

Uchwała nr 5 odnosząca się do pkt. 8 c Porządku obrad WZA

Uchwała nr 6 odnosząca się do pkt. 8 d Porządku obrad WZA

Raport w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Redan SA za 2022

Uchwała nr 7 odnosząca się do pkt. 8 e Porządku obrad WZA

Uchwała nr 8 odnosząca się do pkt. 8 f Porządku obrad WZA
Raport roczny za 2022 rok
Wzór zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej

Wzór zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej

Uchwala Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku wypracowanego w 2022 r.

Uchwala Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu-Spółki dotyczącego dalszego istnienia Redan S.A.

Uchwala Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie spraw które mają-być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r.

Zgłoszenie kandydatury Pana Marcina Rumowicza na członka Rady Nadzorczej

Zgłoszenie kandydatury Pana Radosława Wiśniewskiego na członka Rady Nadzorczej

Zgłoszenie kandydatury Pana Radosława Ignatowskiego na członka Rady Nadzorczej

Zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Kulawińskiego na członka Rady Nadzorczej

Zgłoszenie kandydatury Pani Piengjai Wiśniewskiej na członka Rady Nadzorczej