Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26 sierpnia 2020, godz. 15:00

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14 działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH), w trybie art. 402[1], 402[3] KSH, zwołuje na dzień 26 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Łodzi (94-250), w siedzibie Redan SA, przy ul. Żniwnej 10/14 i rozpocznie obrady o godz. 15:00.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2020
Projekty uchwał ZWZA 2020
Wniosek Zarządu ws. dalszego istnienia Spółki
Wniosek Zarządu ws. pokrycia straty za 2019 rok
Raport z wyceny udziałów Top Secret sp. z o.o. 
List Intencyjny pomiędzy Redan SA a p. Radosławem Wiśniewskim
Formularz pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2019
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2019
Uchwały Rady Nadzorczej Redan SA 30.06.2020
Uchwały Rady Nadzorczej Redan SA 07.08.2020
lnformacja o ogólnej liczbie akcji w kapitale zakładowym Redan SA i liczbie głosów z tych akcji na dzień 30 lipca 2020
Klauzula informacyjna RODO dla Akcjonariuszy