Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 25 czerwca 2018, godz. 10:00

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14 działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH), w trybie art. 402[1], 402[3] KSH, zwołuje na dzień 25 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Łodzi (94-250), w siedzibie Redan SA, przy ul. Żniwnej 10/14 i rozpocznie obrady o godz. 10:00.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2018
Projekty uchwał WZA 2018
Informacja o ogólnej liczbie akcji w kapitale zakładowym Redan SA i liczbie głosów z tych akcji na dzień 29 maja 2018 roku
Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 maja 2018
Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2018 r., w sprawie wyrażenia opinii odnośnie spraw, które mają być przedmiotem uchwał ZWZA Redan SA

Formularz pełnomocnictwa
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Raport roczny za 2017 rok
Treść uchwał podjętych przez WZA Redan SA w dniu 25 czerwca 2018
Wykaz Akcjonariuszy Posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Redan SA 25 czerwca 2018