Raport bieżący nr 15/2024 – Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 27 czerwca 2024 r.

Raport bieżący nr 15/2024 – Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 27 czerwca 2024 r.